26. tja and 28. tjm 2011

festival material of the 26. treffen junger autoren and 28. treffen junger musikszene 2011 haus der berliner festspiele, amongst others programm (48 pages, 13,5 × 21 cm, 5-coloured / 2-coloured, staple binding, 2011)

verwandte arbeiten

30. ttj 2009
26. tjm 2009
24. tjm 2007 and 25. tjm 2008
32. ttj 2011